Řetězec hodnot

Sekvence procesů, které vytvářejí produkt nebo službu, která má pro zákazníka hodnotu. Každý krok sekvence vychází z předchozích kroků a přispívá k celkovému produktu nebo službě.


Value chain

A sequence of processes that creates a product or service that is of value to a customer. Each step of the sequence builds on the previous steps and contributes to the overall product or service.

Použito v metodice