RFC

Žádost o změnu

Formální návrh na změnu. Zahrnuje podrobnosti o navrhované změně a může být zaznamenána na papíře nebo elektronicky. Termín je často zneužit, což znamená záznam o změně nebo samotnou změnu.


RFC

Request for change

A formal proposal for a change to be made. It includes details of the proposed change, and may be recorded on paper or electronically. The term is often misused to mean a change record, or the change itself.

Použito v metodice