Řídící panel

Grafické znázornění celkové výkonnosti a dostupnosti IT služeb. Obrázky ovládacího panelu mohou být aktualizovány v reálném čase a mohou být také zahrnuty do přehledů správy a webových stránek. Dashboardy lze využít k podpoře správy úrovně služeb, správy událostí a diagnostiky incidentů.


Dashboard

A graphical representation of overall IT service performance and availability. Dashboard images may be updated in real time, and can also be included in management reports and web pages. Dashboards can be used to support service level management, event management and incident diagnosis.

Použito v metodice