Řídící procesy

Skupina procesů ISO / IEC 20000, která zahrnuje správu změn a správu konfigurace.


Control processes

The ISO/IEC 20000 process group that includes change management and configuration management.

Použito v metodice