Řízení konfigurací

Činnost odpovědná za zajištění řádné správy přidávání, úprav nebo odstranění položky konfigurace - například odesláním žádosti o změnu nebo žádosti o službu.


Configuration Control

The activity responsible for ensuring that adding, modifying or removing a configuration item is properly managed – for example, by submitting a request for change or service request.

Použito v metodice