Řízení podnikové kapacity

V kontextu ITSM je řízení podnikových kapacit dílčími procesy řízení kapacity, které jsou zodpovědné za pochopení budoucích obchodních požadavků pro použití v plánu kapacit.


Business capacity management

In the context of ITSM, business capacity management is the sub- process of capacity management responsible for understanding future business requirements for use in the capacity plan.

Použito v metodice