Řízení podnikové kapacity

V kontextu ITSM je řízení podnikových kapacit dílčími procesy řízení kapacity, které jsou zodpovědné za pochopení budoucích obchodních požadavků pro použití v plánu kapacit.

Použito v metodice