Řízení přístupu

Proces, který umožňuje uživatelům využívat IT služby, data nebo jiná aktiva. Správa přístupu pomáhá chránit důvěrnost, integritu a dostupnost prostředků tím, že zajistí, že k nim budou mít přístup nebo je mohou měnit pouze oprávnění uživatelé. Správa přístupu implementuje zásady řízení bezpečnosti informací a někdy se označuje jako správa práv nebo správa identit.


Access management

(ITIL Service Operation) The process responsible for allowing users to make use of IT services, data or other assets. Access management helps to protect the confidentiality, integrity and availability of assets by ensuring that only authorized users are able to access or modify them. Access management implements the policies of information security management and is sometimes referred to as rights management or identity management.

Použito v metodice