Řízení procesu

Činnost plánování a regulace procesu s cílem provést proces efektivně, účinně a důsledně.


Process control

The activity of planning and regulating a process, with the objective of performing the process in an effective, efficient and consistent manner.

Použito v metodice