Řízení provozu

Provozní kontrola je pravomoc provádět tyto funkce velení nad podřízenými silami zahrnujícími organizaci a zaměstnávání povelů a sil, zadávání úkolů, určení cílů a poskytování autoritativního směru nezbytného k uskutečnění mise.

Použito v metodice