Řízení systému

Součástí správy IT služeb, která se zaměřuje spíše na správu IT infrastruktury než na proces.


System management

The part of IT service management that focuses on the management of IT infrastructure rather than process.

Použito v metodice