Řízení výkonnosti

Činnosti, které zajistí, že něco bude dosahovat očekávaných výsledků efektivním a konzistentním způsobem.


Performance management

Activities to ensure that something achieves its expected outcomes in an efficient and consistent manner.

Použito v metodice