Řízení výkonnosti

Činnosti zajišťující dosažení očekávaných výstupů hospodárným a konzistentním způsobem.


Performance management

Activities to ensure that something achieves its expected outcomes in an efficient and consistent manner.

Použito v metodice