Řízení znalostí

Proces, který je zodpovědný za sdílení perspektiv, nápadů, zkušeností a informací, a za to, že jsou k dispozici na správném místě a ve správný čas. Proces řízení znalostí umožňuje informovaná rozhodnutí a zvyšuje efektivitu tím, že snižuje potřebu znovuobjevit znalosti.

Použito v metodice