Řízení znalostí

Proces, který je zodpovědný za sdílení perspektiv, nápadů, zkušeností a informací, a za to, že jsou k dispozici na správném místě a ve správný čas. Proces řízení znalostí umožňuje informovaná rozhodnutí a zvyšuje efektivitu tím, že snižuje potřebu znovuobjevit znalosti.


Knowledge management

The process responsible for sharing perspectives, ideas, experience and information, and for ensuring that these are available in the right place and at the right time. The knowledge management process enables informed decisions, and improves efficiency by reducing the need to rediscover knowledge. See also Data-to-Information-to-Knowledge- to-Wisdom; service knowledge management system.

Použito v metodice