ROA

Return on assets

Měření ziskovosti obchodní jednotky nebo organizace. Rentabilita aktiv je vypočtena vydělením čistého ročního zisku celkovou hodnotou aktiv.


ROA

Return on assets

A measurement of the profitability of a business unit or organization. Return on assets is calculated by dividing the annual net income by the total value of assets.

Použito v metodice