ROI

Return on investment

Měření očekávaného přínosu investice. V nejjednodušenějším smyslu je to čistý zisk investice dělený čistou hodnotou investovaných aktiv.


ROI

Return on investment

A measurement of the expected benefit of an investment. In the simplest sense, it is the net profit of an investment divided by the net worth of the assets invested.

Použito v metodice