ROI

Return on investment

Měření očekávaného přínosu investice. V nejjednodušenějším smyslu je to čistý zisk investice dělený čistou hodnotou investovaných aktiv.

Použito v metodice