Role

Soubor povinností, činností a orgánů přidělených osobě nebo týmu. Role je definována v procesu nebo funkci. Jedna osoba nebo tým může mít více rolí - například roli správce konfigurace a správce změn mohou provádět pouze jedna osoba. Role se také používá k popisu účelu něčeho nebo pro co se používá.


Role

A set of responsibilities, activities and authorities assigned to a person or team. A role is defined in a process or function. One person or team may have multiple roles – for example, the roles of configuration manager and change manager may be carried out by a single person. Role is also used to describe the purpose of something or what it is used for.

Použito v metodice