Rozlišení

Opatření přijata k opravě hlavní příčiny incidentu nebo problému nebo k provedení řešení. V ISO / IEC 20000 jsou procesy rozlišení procesní skupinou, která zahrnuje řízení incidentů a problémů.


Resolution

Action taken to repair the root cause of an incident or problem, or to implement a workaround. In ISO/IEC 20000, resolution processes is the process group that includes incident and problem management.

Použito v metodice