Rozšířený životní cyklus incidentu

Podrobné etapy životního cyklu události. Jedná se o detekci, diagnostiku, opravu a obnovu. Rozšířený životní cyklus událostí se používá k tomu, aby pomohl porozumět všem příspěvkům k dopadům incidentů a plánoval, jakým způsobem je možné tyto situace omezit nebo omezit.


Expanded incident lifecycle

Detailed stages in the lifecycle of an incident. The stages are detection, diagnosis, repair, recovery and restoration. The expanded incident lifecycle is used to help understand all contributions to the impact of incidents and to plan for how these could be controlled or reduced.

Použito v metodice