Rozšiřující služba

Služba, která je přidána k hlavní službě, aby byla pro zákazníka atraktivnější. Posílení služeb není pro poskytování základní služby zásadní, ale slouží k povzbuzení zákazníků využívat jádrové služby nebo rozlišovat poskytovatele služeb od svých konkurentů.


Enhancing service

A service that is added to a core service to make it more attractive to the customer. Enhancing services are not essential to the delivery of a core service but are used to encourage customers to use the core services or to differentiate the service provider from its competitors. 

Použito v metodice