RPO

Recovery point objective

Maximální množství dat, které mohou být ztraceny při obnovení služby po přerušení. Cíl cíle obnovy je vyjádřen jako doba před selháním. Například cíl obnovy jednoho dne může být podporován každodenními zálohami a může dojít ke ztrátě dat až 24 hodin. Cíle bodů zotavení pro každou IT službu by měly být vyjednány, dohodnuty a zdokumentovány a použity jako požadavky na návrh služeb a plány kontinuity služeb IT.


RPO

Cíl bodu obnovy

The maximum amount of data that may be lost when service is restored after an interruption. The recovery point objective is expressed as a length of time before the failure. For example, a recovery point objective of one day may be supported by daily backups, and up to 24 hours of data may be lost. Recovery point objectives for each IT service should be negotiated, agreed and documented, and used as requirements for service design and IT service continuity plans.

Použito v metodice