RPO

Recovery point objective

Maximální množství dat, které mohou být ztraceny při obnovení služby po přerušení. Cíl cíle obnovy je vyjádřen jako doba před selháním. Například cíl obnovy jednoho dne může být podporován každodenními zálohami a může dojít ke ztrátě dat až 24 hodin. Cíle bodů zotavení pro každou IT službu by měly být vyjednány, dohodnuty a zdokumentovány a použity jako požadavky na návrh služeb a plány kontinuity služeb IT.

Použito v metodice