RTO

Cílová doba obnovy

Maximální doba pro obnovení služby IT po přerušení. Úroveň služby, která má být poskytnuta, může být nižší než cílové úrovně služby. Cíle využití času pro každou IT službu by měly být sjednány, dohodnuty a zdokumentovány.


RTO

Recovery time objective

The maximum time allowed for the recovery of an IT service following an interruption. The service level to be provided may be less than normal service level targets. Recovery time objectives for each IT service should be negotiated, agreed and documented. 

Použito v metodice