Rychlá obnova

Možnost obnovení, která je také známá jako pohotovostní režim. Rychlé zotavení obvykle používá vyhrazené pevné zařízení s počítačovými systémy a softwarem konfigurovaným připraven k provozu IT služeb. Rychlé zotavení trvá obvykle až 24 hodin, ale může být rychlejší, pokud není potřeba obnovit data ze záloh.


Fast recovery

A recovery option that is also known as hot standby. Fast recovery normally uses a dedicated fixed facility with computer systems and software configured ready to run the IT services. Fast recovery typically takes up to 24 hours but may be quicker if there is no need to restore data from backups.

Použito v metodice