Rychlý přínos

Aktivita zlepšování, u které se očekává návratnost investic v krátkém časovém období s relativně malými náklady a úsilím. 


Quick win

An improvement activity that is expected to provide a return on investment in a short period of time with relatively small cost and effort.

Použito v metodice