SAC

Service acceptance criteria

Sada kritérií používaných k zajištění toho, aby služba IT splňovala její funkčnost a požadavky na kvalitu a že poskytovatel IT služeb je připraven k provozu nové IT služby v době, kdy byla nasazena.


SAC

Service acceptance criteria

A set of criteria used to ensure that an IT service meets its functionality and quality requirements and that the IT service provider is ready to operate the new IT service when it has been deployed.

Použito v metodice