SACM

Service asset and configuration management

Proces, který je zodpovědný za zajištění řádné kontroly aktiv potřebných k poskytování služeb a přesných a spolehlivých informací o těchto zdrojích je k dispozici, kdykoli a kde je potřeba. Tyto informace obsahují podrobnosti o tom, jak byly prostředky nakonfigurovány, o vztazích mezi nimi.


SACM

Service asset and configuration management

The process responsible for ensuring that the assets required to deliver services are properly controlled, and that accurate and reliable information about those assets is available when and where it is needed. This information includes details of how the assets have been configured and the relationships between assets.

Použito v metodice