SAM

Software asset management

Proces, který je zodpovědný za sledování a hlášení užívání a vlastnictví softwarových aktiv během celého jejich životního cyklu. Správa softwarových prostředků je součástí celkového procesu správy aktiv a konfigurace služeb. 


SAM

Software asset management

The process responsible for tracking and reporting the use and ownership of software assets throughout their lifecycle. Software asset management is part of an overall service asset and configuration management process.

Použito v metodice