SCM

Service capacity management

Podproces řízení kapacity odpovědný za pochopení výkonu a kapacity služeb IT. Informace o zdrojích, které využívají jednotlivé služby IT, a způsobu jejich využívání v průběhu času se shromažďují, zaznamenávají a analyzují pro použití v plánu kapacit.

Použito v metodice