SCM

Service capacity management

Podproces řízení kapacity odpovědný za pochopení výkonu a kapacity služeb IT. Informace o zdrojích, které využívají jednotlivé služby IT, a způsobu jejich využívání v průběhu času se shromažďují, zaznamenávají a analyzují pro použití v plánu kapacit.


SCM

Service capacity management

The sub-process of capacity management responsible for understanding the performance and capacity of IT services. Information on the resources used by each IT service and the pattern of usage over time are collected, recorded and analysed for use in the capacity plan.

Použito v metodice