Servis

Prostředek k dosažení hodnoty pro zákazníky tím, že usnadňuje výsledky, které zákazníci chtějí dosáhnout bez vlastnictví specifických nákladů a rizik. Termín "služba" se někdy používá jako synonymum pro základní službu, služby IT nebo balíček služeb. Viz také utilita; záruka.


Service

A means of delivering value to customers by facilitating outcomes customers want to achieve without the ownership of specific costs and risks. The term ‘service’ is sometimes used as a synonym for core service, IT service or service package. See also utility; warranty.

Použito v metodice