Servis potrubí

Databáze nebo strukturovaný dokument uvádějící všechny služby IT, které jsou zvažovány nebo vyvíjeny, ale dosud nejsou k dispozici zákazníkům. Servisní potrubí poskytuje obchodní pohled na možné budoucí IT služby a je součástí portfolia služeb, které běžně nejsou publikovány zákazníkům.


Service pipeline

A database or structured document listing all IT services that are under consideration or development, but are not yet available to customers. The service pipeline provides a business view of possible future IT services and is part of the service portfolio that is not normally published to customers.

Použito v metodice