Servisní analýza

Technika používaná při hodnocení dopadů incidentů na podnikání. Servisní analýza modeluje závislosti mezi položkami konfigurace a závislosti služeb IT na konfiguračních položkách.


Service analytics

A technique used in the assessment of the business impact of incidents. Service analytics models the dependencies between configuration items, and the dependencies of IT services on configuration items.

Použito v metodice