Servisní model

Model, který zobrazuje, jak služby spolupracují s aktivy zákazníků, a vytvářejí tak hodnotu. Servisní modely popisují strukturu služby (způsob konfigurace položek konfigurace) a dynamiku služby (aktivity, tok zdrojů a interakce). Servisní model lze použít jako šablonu nebo plán pro více služeb.


Service model

A model that shows how service assets interact with customer assets to create value. Service models describe the structure of a service (how the configuration items fit together) and the dynamics of the service (activities, flow of resources and interactions). A service model can be used as a template or blueprint for multiple services.

Použito v metodice