Servisní model

Model, který zobrazuje, jak služby spolupracují s aktivy zákazníků, a vytvářejí tak hodnotu. Servisní modely popisují strukturu služby (způsob konfigurace položek konfigurace) a dynamiku služby (aktivity, tok zdrojů a interakce). Servisní model lze použít jako šablonu nebo plán pro více služeb.

Použito v metodice