Servisní potenciál

Celková možná hodnota celkových schopností a zdrojů poskytovatele IT služeb.


Service potential

The total possible value of the overall capabilities and resources of the IT service provider.

Použito v metodice