Služba infrastruktury

Typ podpůrné služby, která poskytuje komponenty hardwaru, sítě nebo jiných datových center. Termín je také používán jako synonymum pro podporu služby.


Infrastructure service

A type of supporting service that provides hardware, network or other data centre components. The term is also used as a synonym for supporting service.

Použito v metodice