Služba používaná přímo zákazníky

Služba IT, která je zákazníkovi viditelná. Jedná se obvykle o služby, které podporují obchodní procesy zákazníka a usnadňují jeden nebo více výsledků požadovaných zákazníkem. Všechny živé služby orientované na zákazníky, včetně těch, které jsou k dispozici pro nasazení, jsou zaznamenávány do katalogu služeb spolu s informacemi o produktech, cenách, kontaktních místech, objednávkách a požadavcích na zákazníka.

Další informace, jako jsou vztahy s podporními službami a dalšími informačními středisky, budou zaznamenány i pro interní použití poskytovatelem služeb IT.


Customer-facing service

An IT service that is visible to the customer. These are normally services that support the customer’s business processes and facilitate one or more outcomes desired by the customer.

All live customer-facing services, including those available for deployment, are recorded in the service catalogue along with customer-visible information about deliverables, prices, contact points, ordering and request processes. Other information such as relationships to supporting services and other CIs will also be recorded for internal use by the IT service provider.

Použito v metodice