Směrnice

Dokument popisující osvědčené postupy, který doporučuje, co by mělo být provedeno. Dodržování pokynů se obvykle nevynucuje.


Guideline

A document describing best practice, which recommends what should be done. Compliance with a guideline is not normally enforced.

Použito v metodice