Smlouva o poskytování služeb

Smlouva o poskytování jedné nebo více služeb IT. Termín také znamená dohodu o poskytování služeb IT, ať už se jedná o právní smlouvu nebo dohodu o úrovni služeb.


Service contract

A contract to deliver one or more IT services. The term is also used to mean any agreement to deliver IT services, whether this is a legal contract or a service level agreement.

Použito v metodice