Souběžný přístup

Měření počtu uživatelů zapojených do stejné operace najednou.


Concurrency

A measure of the number of users engaged in the same operation at the same time.

Použito v metodice