Souhrnná konfigurační položka

Konfigurační položka, která je tvořena několika dalšími konfiguračními položkami. Například konfigurační položka server může obsahovat konfigurační položky pro procesory, disky, paměti apod.; konfigurační položka služby IT může obsahovat mnoho hardwarových, softwarových a jiných konfiguračních položek.


Assembly

A configuration item that is made up of a number of other CIs. For example, a server CI may contain CIs for CPUs, disks, memory etc.; an IT service CI may contain many hardware, software and other CIs

Použito v metodice