Specifičnost aktiv

Jeden nebo více atributů majetku, které ho činí obzvláště užitečným pro daný účel. Specificita aktiv může omezit užívání aktiva k jiným účelům.


Asset specificity

One or more attributes of an asset that make it particularly useful for a given purpose. Asset specificity may limit the use of the asset for other purposes.

Použito v metodice