Specifičnost aktiv

Jeden nebo více atributů majetku, které ho činí obzvláště užitečným pro daný účel. Specificita aktiv může omezit užívání aktiva k jiným účelům.

Použito v metodice