Splatnost

Měřítko spolehlivosti, efektivity procesu, funkce, organizace atd. Nejvíce zralé procesy a funkce jsou formálně sladěny s obchodními cíli a strategií a jsou podporovány rámcem pro neustálé zlepšování.


Maturity

A measure of the reliability, efficiency and effectiveness of a process, function, organization etc. The most mature processes and functions are formally aligned to business objectives and strategy, and are supported by a framework for continual improvement.

Použito v metodice