Splatnost

Měřítko spolehlivosti, efektivity procesu, funkce, organizace atd. Nejvíce zralé procesy a funkce jsou formálně sladěny s obchodními cíli a strategií a jsou podporovány rámcem pro neustálé zlepšování.

Použito v metodice