Splnění

Provádění aktivit, které splňují potřebu nebo požadavek - například poskytnutím nové služby IT nebo splněním požadavku na službu.


Fulfilment

Performing activities to meet a need or requirement – for example, by providing a new IT service, or meeting a service request.

Použito v metodice