Spolehlivost

Měřítko, jak dlouho může IT služba nebo jiná konfigurační položka provést dohodnutou funkci bez přerušení. Obvykle se měří jako MTBF nebo MTBSI. Termín lze také použít k uvedení, jak je pravděpodobné, že proces, funkce atd. Přinese požadované výstupy.


Reliability

A measure of how long an IT service or other configuration item can perform its agreed function without interruption. Usually measured as MTBF or MTBSI. The term can also be used to state how likely it is that a process, function etc. will deliver its required outputs.

Použito v metodice