Správa aktiv

Generická činnost nebo proces odpovědný za sledování a vykazování hodnoty a vlastnictví aktiv během jejich životního cyklu. 


Asset management

A generic activity or process responsible for tracking and reporting the value and ownership of assets throughout their lifecycle. 

Použito v metodice