Správa aktiv

Generická činnost nebo proces odpovědný za sledování a vykazování hodnoty a vlastnictví aktiv během jejich životního cyklu. 

Použito v metodice