Správa financí

Obecný termín používaný k popisu funkcí a postupů odpovědných za správu rozpočtových, účetních a platebních požadavků organizace. Finanční řízení podniku je specifický pojem používaný pro popis funkce a procesů z pohledu celkové organizace. Finanční řízení IT služeb je specifický pojem používaný pro popis funkce a procesů z pohledu poskytovatele IT služeb.


Financial management

A generic term used to describe the function and processes responsible for managing an organization’s budgeting, accounting and charging requirements. Enterprise financial management is the specific term used to describe the function and processes from the perspective of the overall organization. Financial management for IT services is the specific term used to describe the function and processes from the perspective of the IT service provider.

Použito v metodice