Správa kapacit

Proces zajišťující, aby kapacita služeb IT a IT infrastruktury byla schopna splnit dohodnuté požadavky na kapacitu a výkonnost nákladově efektivním a včasným způsobem.

Řízení kapacity zohledňuje veškeré zdroje potřebné k poskytování služeb IT a je zaměřeno na splnění současných i budoucích kapacit a výkonnostních potřeb podniku.

Řízení kapacit zahrnuje tři dílčí procesy: řízení podnikové kapacity, řízení kapacity služeb a řízení kapacit součástí.


Capacity management

The process responsible for ensuring that the capacity of IT services and the IT infrastructure is able to meet agreed capacity- and performance-related requirements in a cost-effective and timely manner.

Capacity management considers all resources required to deliver an IT service, and is concerned with meeting both the current and future capacity and performance needs of the business. Capacity management includes three sub-processes: business capacity management, service capacity management, and component capacity management.

Použito v metodice