Správa konfigurace

Služba správy aktiv a konfigurace nebo SACM správně plánovat a řídit (a dokonce je schopen hlásit a auditovat) vztahy a atributy všech těchto komponentů v každé službě ve vaší infrastruktuře.


Configuration Management

Service Asset and Configuration Management, or SACM, is about properly planning and managing (and even being able to report and audit) the relationships and attributes of all of these components, across every service in your infrastructure.tion.

Použito v metodice