Správa nákladů

Obecný termín, který se používá k odkazování na rozpočet a účetnictví, a někdy se používá jako synonymum pro finanční řízení.


Cost management

A general term that is used to refer to budgeting and accounting, and is sometimes used as a synonym for financial management.

Použito v metodice