Správa problémů

Proces zodpovědný za řízení životního cyklu všech problémů. Řízení problémů aktivně zabraňuje událostem a minimalizuje dopad incidentů, kterým nelze zabránit.


Problem management

The process responsible for managing the lifecycle of all problems. Problem management proactively prevents incidents from happening and minimizes the impact of incidents that cannot be prevented.

Použito v metodice