Správa releasu

Řízení propustnosti je proces softwarového inženýrství určený k dohledu nad vývojem, testováním, zaváděním a podporou softwarových verzí. Praxe řízení správy propojení kombinuje obecný obchodní důraz tradičního řízení projektů s podrobnými technickými znalostmi o vývoji životního cyklu vývojových systémů (SDLC) a knihoven IT infrastruktury (ITIL).


Release management

Release management is a software engineering process intended to oversee the development, testing, deployment and support of software releases. The practice of release management combines the general business emphasis of traditional project management with a detailed technical knowledge of the systems development lifecycle (SDLC) and IT Infrastructure Library (ITIL) practices.

Použito v metodice