Správa releasů a nasazení

Proces, který je zodpovědný za plánování a kontrolu sestavování, testování a zavádění verzí a pro poskytování nových funkcí vyžadovaných podnikem a současně s ochranou integrity stávajících služeb.


Release and deployment management

The process responsible for planning, scheduling and controlling the build, test and deployment of releases, and for delivering new functionality required by the business while protecting the integrity of existing services.

Použito v metodice