Správa vztahů s businessem

Proces zodpovědný za udržování pozitivního vztahu se zákazníky. Řízení obchodních vztahů identifikuje potřeby zákazníků a zajišťuje, že poskytovatel služeb je schopen tyto potřeby uspokojit vhodným katalogem služeb. Tento proces má silné vazby na správu služeb.


Business relationship management

The process responsible for maintaining a positive relationship with customers. Business relationship management identifies customer needs and ensures that the service provider is able to meet these needs with an appropriate catalogue of services. This process has strong links with service level management.

Použito v metodice